دوشنبه، 29 دی، 1399

رسته کلیشه و گراور

ضوابط خاص صدور پروانه کسب ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف:کلیشه و گراور

ماده2-دراین اتحادیه صنفی برای 7 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح حداقل مساحت براساس متر مربع کدISIC
1 لیتوگرافی گراور و کلیشه سازی 50 222210
2 مهرو پلاک ساز(تولید وتعمیر) 9 369942
3 چاپ سیلک اسکرین(غیر از الیاف و پارچه) 45 173123
4 طراحی و گرافیک 12 921425
5 تعمیرکاران و تامین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی 9 222213
6 دفتر آگهی و تبلیغات 9 743016
7 تولید کلیشه ژلاتینی 9 222214

تبصره1-واحدهایی که دارای پروانه تاسیس یا فعالیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران هستند درصورتی که از اداره اماکن نیروی انتظامی تائیدیه دریافت کرده باشند مشروط به عدم تغییر مکان نیازی به دریافت تائیدیه از اماکن نیروی انتظامی جهت صدور پروانه کسب ندارند.

تبصره2-دردفتر کار،فروش مستقیم و تعمیر کالا ممنوع می باشد.

ماده3-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود خروج مشخص

ماده4-ارائه مدرک مهارت فنی (ماده13 ق.ن.ص) برای کلیه رسته ها الزامی می باشد.

ماده5-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری،کارگاهی 

ماده6-لوازم و ابزار کار برای رسته های تحت پوشش اتحادیه شامل:

الف)رسته 2 حداقل یک دستگاه ماشین مهرسازی

ب)رسته 3 حداقل یک دستگاه ماشین نیمه اتوماتیک خشک کن،برش،لوازم عکاسی و شابلون

ج)رسته 4 میز مخصوص گرافیک و طراحی و سایر لوازم مربوط

ماده7- متقاضیان پروانه کسب می بایست نسبت به رعایت ضوابطی که از سوی ارگان ها و یا سازمان های مرتبط از جمله پلیس فتا،اداره اماکن و ..... اعلام می گردد و مادامی که در این رسته شغلی فعالیت می نمایند بدون قید و شرط پذیرفته و رعایت آن در رسته گراور و لیتوگراف الزامی می باشد.

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه