دوشنبه، 29 دی، 1399

رسته چاپخانه داران

ضوابط خاص صدور پروانه کسب ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف:چاپخانه داران

ماده2-دراین اتحادیه صنفی برای 7 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح حداقل مساحت براساس متر مربع کدISIC
1 خدمات چاپ 50 222101
2 حروف چینی و خدمات نشر به صورت مکتوب 30 222230
3 جعبه سازان دارای ماشین چاپ 50 210213
4 تولید و تعمیر ماشین آلات چاپ و صحافی 100 292930
5 عمده فروشی ماشین آلات چاپ و صحافی و کاغذ سازی 50 515525
6 سازندگان قالبهای تیغ برش و جعبه و کارهای چاپی 12 202924
7 تولید مرکب چاپ 500 222109/2

ماده3-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود خروج مشخص

ماده4-ارائه مدرک مهارت فنی (ماده13 ق.ن.ص) برای کلیه رسته ها الزامی می باشد.

ماده5-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری،کارگاهی 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه