ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف:نوشت افزارو لوازم مهندسی

ماده2-دراین اتحادیه صنفی برای 7 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح حداقل مساحت براساس متر مربع کدISIC
1 فروشندگی نوشت افزار ولوازم مهندسی 8 523622
2 خرده فروشی انواع کارت(کارت پستال و دعوت) 8 523624
3 خرده فروشی نوشت افزار 8 523621
4 عمده فروشی نوشت افزار 20 513531
5 نمایندگی فروش لوازم و نوشت افزار 15 513532
6 خرده فروشی کتاب و لوازم التحریر 12 523629
7 تولید انواع لوازم التحریر 20 369951

ماده3-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود خروج مشخص

ماده4-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری،کارگاهی