دوشنبه، 29 دی، 1399

رسته فناوران رایانه و کافی نت

ضوابط خاص صدور پروانه کسب ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف فناوران رایانه

ماده2- در این اتحادیه صنفی برای 9 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح رسته حداقل مساحت براساس متر مربع کد ISIC
1 خرده فروشی ماشین ولوازم اداری 9 523740
2 تولید،فروش و تعمیرات(ماشین های اداری)رایانه،قطعات ولوازم مربوطه 18 300010
3 دفتر فروشندگی و ارائه خدمات اولید ماشین های اداری،رایانه و لوازم مربوطه 10 523743
4 دفتر خدمات حضوری اینترنت(کافی نت) 10 642112
5 فروش،تعمیر رایانه،ماشین های اداری وقطعات مربوطه 9 523741
6 تولید و توزیع انواع نرم افزارهای آماده (غیرسفارشی) 12 722114
7 خدمات کامپیوتری به صورت اینترنتی 20 642116
8 خدمات تایپ 6 749711
9 فروش،نصب،راه اندازی وخدمات پس ازفروش مراکز ارتباطی و برقراری ارتباط 20 523439/1

ماده3-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود خروج مشخص

ماده4-ارائه مدرک مهارت فنی (ماده13 ق.ن.ص) برای رسته 5 الزامی می باشد.

ماده5-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری،کارگاهی 

ماده6-داشتن یک دستگاه کامپیوتریا لب تاب،پرینتر،اسکنرالزامی می باشد

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه