سه شنبه، 30 دی، 1399

رسته عینک

ضوابط خاص صدور پروانه کسب ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف: عینک 

ماده2-دراین اتحادیه صنفی برای 9 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح حداقل مساحت براساس متر مربع کد ISIC
1 خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنز 12 523822
2 رنگ آمیزی شیشه عینک 9 289217
3 تولید لوازم عینک غیر طبی 20 332011
4 (بنکداری)عمده فروشی عینک،شیشه و قاب عینک و لنز و تجهیزات مربوط به آن 12 513632
5 تعمیرکار عینک 6 526082
6 تراش شیشه عینک 9 261215
7 خرده فروشی عینک طبی 9 523829/2
8 خرده فروشی عینک آفتابی 9 523829/1
9 خرده فروشی و تعمیر عینک 12 523829/10

ماده3-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود خروج مشخص

ماده4-ارائه مدرک مهارت فنی (ماده13 ق.ن.ص) برای  رسته 5 الزامی می باشد.

ماده5-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری،کارگاهی

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه