دوشنبه، 29 دی، 1399

رسته عکاسی و فیلمبرداری

ضوابط خاص صدور پروانه کسب ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف:عکاسان و فیلمبرداران

ماده2-دراین اتحادیه صنفی برای 9 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح رسته حداقل مساحت براساس مترمربع کدISIC
1 عکاسی وفیلمبرداری معمولی و دیجیتال(پرتره) 15 749410
2 عکاسی وفیلمبرداری معمولی و دیجیتال(پرتره)وتولید عکس رنگی ماشینی 50 749412
3 میکس ومونتاژ فیلم و عکس مجالس 20 749413
4 تعمیر دوربین و لوازم عکاسی و فیلمبرداری 20 526071
5 خدمات عکاسی و فیلمبرداری 15 749410
6 خدمات مونتاژ صدا و تصویر 20 921111
7 دفتر خدمات عکسبرداری و فیلمبرداری و میکس مونتاژ مجالس 30 749414
8 فروشنده لوازم عکاسی و فیلمبرداری 12 513520
9 چاپ عکس رنگی ماشینی فوری 30 749416

 تبصره1-رسته های 1و2و5و6و9 ملکف به نگهداری نگاتیو عکس در بایگانی واحد صنفی می باشند.

تبصره2-صدور کارت شناسایی براساس بند 1 ماده 17 ق.ن.ص جهت رسته های 1و2و5و7و9 توسط اتحادیه جهت ارائه خدمات عکسبرداری با رعایت مقررات صورت می پذیرد.

تبصره3-متصدیان رسته 3و6و7 صرفا مجاز به قبول سفارشات واحدهای صنفی مجاز و دارای پروانه کسب از اتحادیه می باشند.

ماده3-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول آتش نشانی،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود و خروج مشخص

ماده4-متقاضی دریافت پروانه کسب در رسته عکاسی و فیلمبرداری می بایست نسبت به ارائه قرارداد رسمی طبق فرمت مورد تایید اتحادیه اقدام نمایند.

ماده5-ارائه مدرک مهارت فنی (ماده 13 ق.ن.ص) برای کلیه رسته های الزامی می باشد.

ماده6-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری، کارگاهی

ماده7-داشتن دوربین عکاسی DSLR یک شاخه فلاش استودیویی،یک سیستم کامیپوتر،ابزار بایگانی فایل

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه