دوشنبه، 29 دی، 1399

رسته طلا و جواهر و بدلیجات

ضوابط خاص صدور پروانه کسب ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف طلافروشان-نقره وبدلیجات

ماده2-دراین اتحادیه صنفی برای 26 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح رسته حداقل مساحت براساس متر مربع کد ISIC
1 فروشندگی طلا وجواهر 8 523851
2 خرده فروشی زینت آلات و سنگ های گرانبها و نیمه گرا 8 523854
3 فروشندگی طلا (خرده) 8 523859/1
4 طلاکار تزئینی(بدلیجات-انگشتری) 8 261216
5 طراحی طلا وجواهر 8 749813
6 قلمزنی ظروف فلزی غیر از طلا ونقره 8 289227
7 جواهرسازی 6 369212
8 تعمیر طلا وجواهرات 6 526063
9 مرصع کار 8 369123
10 خرده فروشی سکه طلا 8 523852
11 تولید انواع زیور آلات بدلی 8 369933
12 عیارسنجی طلا 12 742211
13 قال کاری جداکردن طلا از خاک طلا 12 369115
14 خرده فروشی ابزار و لوازم تولید و فروش طلا و جواهرات و تزئین آن 12 523857
15 فروشندگی مصنوعات نقره(خرده) 8 523859
16 گالری هنری 8 921427
17 عمده فروشی طلا وجواهرات قیمتی 9 513623
18 خرده فروشی طلا وجواهر دست دوم 8 523856
19 تراش سنگهای قدیمی 12 369122
20 نقره کاری و نقره سازی 8 369113
21 خرده فروشی بدلیجات تزئینی 8 523855
22 نمایندگی فروش طلا و جواهرات و نقره و انواع زینت آلات بدلی 8 513624
23 نمایندگی فروش طلا وسایر فلزات قیمتی 8 514242
24 فروشندگی طلا و جواهرونقره(گالری جواهرات-نقره آلات و ساعت های جواهر نشان)(خرده) 12 523859/2
25 سازندگی مصنوعات طلا وجواهر 8 369116
26 خرده فروشی طلای آبشده 8 523858

ماده3-ضوابط خاص صنفی نیروی انتظامی (صنف طلافروشی)بدین شرح ذیل می باشد:

1-داخل واحدصنفی ازبیرون قابل رویت باشد.

2-مجهز به سیستم دزدگیروآژیر خطر متصل به نزدیکترین مرکز پلیس(کلانتری)باشد.

3-مجهز به سیستم دوربین مداربسته باشد.

4-مجهز به صندوق نسوز بوده و درمعرض دید مراجعین نباشد.

5-مسلح نمودن کف و دیوار وسقف محل فعالیت به بتون آرمه الزامی است.

6- راه های ورودی هواکش و کانال کولر دارای حفاظ و مشبک و غیر قابل نفوذ باشد.

7-شیشه ویترین مغازه 10 میلیمتر ومجهز به سنسور باشد و واحدصنفی قابل دسترس برای مراجعین نباشد.

8-درحاشیه شهر در منطقه خلوت و کم تردد واقع نگردد و در معرض دید مامورین انتظامی قرارداشته باشد.

9-درب ورودی مجهز به قفل مرکزی(برقی)باشد.

ماده4-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود خروج مشخص

ماده5-ارائه مدرک مهارت فنی (ماده13 ق.ن.ص) برای رسته 25 و 8 الزامی می باشد.

ماده6-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری،کارگاهی 

داشتن فاکتور سه برگ مالیاتی

 

 

 

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه