ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف:صحافان

ماده2-دراین اتحادیه صنفی برای 14 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح رسته حداقل مساحت براساس متر مربع کد ISIC
1 آلبوم ساز 30 222103
2 سری ساز کتاب 60 222105
3 تولید کارتن ساز مقوایی 100 210212
4 تولید جعبه و لوله و قوطی مقوایی 40 210211
5 تولید انواع پاکت های بستنی مقوایی و کاغذی 12 210922
6 تک جلد ساز 12 212202
7 جلد سازی پلاستیکی 20 252030
8 کلاسور ساز 20 210221
9 یادداشت ساز 12 222101
10 دفتر سازی 30 222102
11 چاپ جعبه های مقوایی 40 210213
12 سلفون کشی 20 252096
13 خرده فروشی انواع کارتن و جعبه مقوایی 12 523633
14 جعبه سازی 12 202311

ماده3-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود خروج مشخص

ماده4-ارائه مدرک مهارت فنی (ماده13 ق.ن.ص) برای کلیه رسته ها الزامی می باشد.

ماده5-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری،کارگاهی