دوشنبه، 29 دی، 1399

رسته ساعت

ضوابط خاص صدور پروانه کسب ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

ماده1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت،شخصا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

صنف:ساعت

ماده2-دراین اتحادیه صنفی برای 7 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

ردیف شرح حداقل مساحت براساس متر مربع کد ISIC
1 تولید ساعت مچی،دیواری وقطعات یدکی آن 80 333012
2 خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آن 6 523821
3 عمده فروشی ساعت و قطعات یدکی آن 12 513631
4 تعمیر و فروش انواع ساعت(مچی،دیواری،رومیزی) 6 526081
5 تولید ابزار و قطعات یدکی آن 12 333016
6 قاب سازی ساعت 12 333013
7 تولید و مونتاژ ساعت 50 333015
8 نصب ساعت حضور و غیاب 9 333014

ماده3-ضوابط و مقررات ایمنی:داشتن کپسول،جعبه کمک های اولیه،دوربین مداربسته،درب ورود خروج مشخص

ماده4-ارائه مدرک مهارت فنی (ماده13 ق.ن.ص) برای  رسته های 7 و 4 الزامی می باشد.

ماده5-داشتن مکان صنفی با کاربری تجاری،اداری،کارگاهی

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه