جمعه، 10 تیر، 1401

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تا 15 تیر ماه خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران دکتر امید علی پارسا با اعلام این خبر عنوان کرد:تمدید مهلت اظهارنامه صاحبان مشاغل تا 15 تیر ماه بنا به درخواست اتاق اصناف ایران و تصویب ستاد ملی مدیرت کرونا صورت گرفته است. وی با اشاره به مشکلات و شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار داشت صاحبان مشاغل تا 15 تیر ماه فرصت دارند ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و با ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اقدام نموده و از تسهیلات و معافیت های قانونی بهره مند گردند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تا 15 تیر ماه خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران دکتر امید علی پارسا با اعلام این خبر عنوان کرد:تمدید مهلت اظهارنامه صاحبان مشاغل تا 15 تیر ماه بنا به درخواست اتاق اصناف ایران و تصویب ستاد ملی مدیرت کرونا صورت گرفته است.

وی با اشاره به مشکلات و شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار داشت صاحبان مشاغل تا 15 تیر ماه فرصت دارند ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و با ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اقدام نموده و از تسهیلات و معافیت های قانونی بهره مند گردند.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه