یکشنبه، 2 آبان، 1400

دهه فجر

بسم رب الشهدا والصدیقینبا سلام ودرود به روح پرفتوح بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران وسلامتی وطول عمر مقام معظم رهبری وشادی روح شهدای جنگ تحمیلی، شهدای هسته ای، شهدای مدافعان امنیت، سلامت، و علی الخصوص شهید حاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش و تبریک ایام یوم ا... دهه فجر به همه مردم شریف وشهید پرور خانواده معظم شهدا ایثارگران وبسیجیان اصناف شهرستان پردیس عرض مینمایمانقلاب شکوهمند اسلامی ایران با رهبری بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) وبا تکیه بر از خودگذشتگی وشهامت وخون جوانان وطن، اراده پولادین ملت و الهام گرفتن از نهضت عاشورا شکل گرفته ومردان ایران برای تحقق آرمان هایشان با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی پابه میدان گذاشته ولحظه ای از خواسته های خود عقب نشینی نکرده استدهه فجر فرصت بازنگری در ارزش هاوآرمانهاست واین که چه بودیم وچه میکردیم وچه می‌خواستیم واکنون کجائیم وچه میکنیم؟؟کمترین ثمره این انقلاب گشودن فصلی نو در تاریخ معاصر است که این اتفاق بزرگی است، که باعث سربلندی ملت بزرگ ایران شده است وامروز انقلاب اسلامی ایران به درجه ای رسیده که جهان را تحت تاثیر خود قرار داده وملتهای آزادی خواه از این انقلاب الهام میگیرنددر آخر ضمن تبریک مجدد دهه فجر ارزوی سلامتی واز بین رفتن بیماری کرونا از سر کشور عزیزمان از کسبه شریف شهرستان پردیس تقدیر وتشکر میکنم.سید حسین حسینی رئیس اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس

بسم رب الشهدا والصدیقین
با سلام ودرود به روح پرفتوح بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران وسلامتی وطول عمر مقام معظم رهبری وشادی روح شهدای جنگ تحمیلی، شهدای هسته ای، شهدای مدافعان امنیت، سلامت، و علی الخصوص شهید حاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش و تبریک ایام یوم ا... دهه فجر به همه مردم شریف وشهید پرور خانواده معظم شهدا ایثارگران وبسیجیان اصناف شهرستان پردیس عرض مینمایم
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با رهبری بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) وبا تکیه بر از خودگذشتگی وشهامت وخون جوانان وطن، اراده پولادین ملت و الهام گرفتن از نهضت عاشورا شکل گرفته ومردان ایران برای تحقق آرمان هایشان با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی پابه میدان گذاشته ولحظه ای از خواسته های خود عقب نشینی نکرده است
دهه فجر فرصت بازنگری در ارزش هاوآرمانهاست واین که چه بودیم وچه میکردیم وچه می‌خواستیم واکنون کجائیم وچه میکنیم؟؟
کمترین ثمره این انقلاب گشودن فصلی نو در تاریخ معاصر است که این اتفاق بزرگی است، که باعث سربلندی ملت بزرگ ایران شده است وامروز انقلاب اسلامی ایران به درجه ای رسیده که جهان را تحت تاثیر خود قرار داده وملتهای آزادی خواه از این انقلاب الهام میگیرند
در آخر ضمن تبریک مجدد دهه فجر ارزوی سلامتی واز بین رفتن بیماری کرونا از سر کشور عزیزمان از کسبه شریف شهرستان پردیس تقدیر وتشکر میکنم.
سید حسین حسینی

رئیس اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه