دوشنبه، 29 دی، 1399

پایش تصویر واحدهای صنفی

متصدیان محترم واحدهای صنفی به اطلاع میرساند باتوجه به اطلاعیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا ارائه هرگونه فیلم و تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مداربسته در اماکن عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون هماهنگی پلیس نظارت بر اماکن عمومی ممنوع می باشد. روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس

متصدیان محترم واحدهای صنفی به اطلاع میرساند باتوجه به اطلاعیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا ارائه هرگونه فیلم و تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مداربسته در اماکن عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون هماهنگی پلیس نظارت بر اماکن عمومی ممنوع می باشد.

روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه