دوشنبه، 29 دی، 1399

گشت مشترک

گشت مشترک باتوجه به ایام بازگشایی مدارس و خرید لوازم التحریر توسط دانش اموزان اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس به همراه بازرسی اتاق اصناف از صنوف نوشت افزار بازدید به عمل آورده و تمامی نرخ ها را بررسی نموده و همچنین رئیس اتحادیه طبق اطلاعیه ای از مشتریان محترم درخواست نموده در صورت مشاهده تخلف به واحد بازرسی اصناف و یا اتحادیه فناوران اطلاع رسانی نمایند.

گشت مشترک

باتوجه به ایام بازگشایی مدارس و خرید لوازم التحریر توسط دانش اموزان اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس به همراه بازرسی اتاق اصناف از صنوف نوشت افزار بازدید به عمل آورده و تمامی نرخ ها را بررسی نموده و همچنین رئیس اتحادیه طبق اطلاعیه ای از مشتریان محترم درخواست نموده در صورت مشاهده تخلف به واحد بازرسی اصناف و یا اتحادیه فناوران اطلاع رسانی نمایند.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه