بازرسی محیطی

در تاریخ 1399/05/30 روز پنج شنبه اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس به همراه واحد بازرسی اتاق اصناف از واحدهای صنفی کافی نت جهت ثبت نام اظهارنامه های مالیاتی بازدید به عمل اورد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن اعلام نمودند باتوجه به اینکه فصل ثبت نام اظهارنامه مالیاتی می باشد و ثبت نام اظهارنامه های مالیاتی از اهمیت بالایی برای واحدهای صنفی برخوردار است، اتحادیه تمامی نکات و موارد لازم را به واحدها اعلام نموده و تا پایان زمان ثبت نام  به طور دقیق بر واحدها نظارت می نماید.

روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس