سه شنبه، 30 دی، 1399

کمیسیون فنی

کمیسیون فنی وظایف کمیسیون فنی  1-هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط (ویا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آن ها)جهت مشاغل فنی. 2-اظهارنظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب. 3-بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات 4-همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی،روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا. 5-کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات 6-اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب. 7-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه. رئیس کمیسیون فنی:جناب آقای حبیب افضلی نایب رئیس کمیسیون فنی:جناب آقای عباس مریخی مهربان دبیر کمیسیون فنی:سرکار خانم مرضیه روزبهانی

کمیسیون فنی

وظایف کمیسیون فنی 

1-هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط (ویا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آن ها)جهت مشاغل فنی.

2-اظهارنظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

3-بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

4-همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی،روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

5-کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات

6-اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

7-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

رئیس کمیسیون فنی:جناب آقای حبیب افضلی

نایب رئیس کمیسیون فنی:جناب آقای عباس مریخی مهربان

دبیر کمیسیون فنی:سرکار خانم مرضیه روزبهانی

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه