دوشنبه، 29 دی، 1399

کمیسیون بازرسی

کمیسیون بازرسی وظایف کمیسیون بازرسی: 1-بازدید از مکان واحدصنفی و ارایه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب. 2-همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت،معدن وتجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی. 3-شناسایی و ارایه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب. 4-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه. نایب رئیس کمیسیون بازرسی:جناب آقای سید مهرداد ثاقب فیضی دبیر کمیسیون بازرسی:جناب آقای محمدعلی اسفنجی

کمیسیون بازرسی

وظایف کمیسیون بازرسی:

1-بازدید از مکان واحدصنفی و ارایه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.

2-همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت،معدن وتجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

3-شناسایی و ارایه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

4-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

نایب رئیس کمیسیون بازرسی:جناب آقای سید مهرداد ثاقب فیضی

دبیر کمیسیون بازرسی:جناب آقای محمدعلی اسفنجی

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه